Program dofinansowań 2023

Wiedząc jakie korzyści niesie ze sobą instalacja fotowoltaiczna warto sprawdzić jakie dofinansowania można uzyskać zakładając panele słoneczne. Inwestorzy mogą skorzystać z kilku form wsparcia w ramach ogólnopolskich programów rządowych czy ulgi podatkowej. Można liczyć również na kredyt lub leasing na preferencyjnych warunkach.

Dzięki wielu programom wsparcia w 2023 r. tysiące inwestorów otrzymało środki z programu „Mój prąd”, „Czyste Powietrze” czy ulgi termomodernizacyjnej, a fotowoltaika stała się w Polsce bardzo popularna. Według najnowszego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej rynek fotowoltaiki rozwija się najszybciej ze wszystkich OZE w Polsce a zainstalowana moc fotowoltaiki w 2023 roku przekroczyła 15,63 GW.

Jak wyglądało dofinansowanie fotowoltaiki w 2022 roku i co zmieni się w 2023 roku?

Mój prąd 5.0 (od 22.04.2023 r.)

Dla kogo

Każda osoba fizyczna, która założyła instalację od 2 kwietnia 2023 r.

Moc instalacji

2-10 kWp

Forma wsparcia

Bezzwrotne dofinansowanie

Warunki wsparcia

Pokrycie 50% kosztów instalacji, nie więcej niż 6 tys. złotych

Zakres wsparcia

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Dodatkowe informacje

Istniejące budynki mieszkalne, Ukończona instalacja

Mój Prąd 5.0 (2023 r.)

W kwietniu 2023 r. została uruchomiona kolejna edycja programu „Mój Prąd 5.0”, o czym poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. “Mój prąd” 5.0 w 2023 roku nadal będzie obejmował instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW. Środki będą przeznaczone dla osób fizycznych, którzy mają już zrealizowane projekty, są podłączone do sieci dystrybucyjnej. Z dofinansowania będzie można otrzymać maksymalnie 50% kosztów instalacji jednak nie więcej niż 6 tys. zł.

Należy pamiętać, że dotacja może dotyczyć powiększenia istniejącej już instalacji. Korzystanie z programu „Mój Prąd” wyklucza możliwość otrzymania wsparcia z programu „Czyste Powietrze”. Bez przeszkód można jednak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna

Dla kogo?

Podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego

Moc instalacji

2-50 kWp

Forma wsparcia

Odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną

Warunki wsparcia

Odliczenie od podatku kosztów mikroinstalacji i innych przedsięwzięć termomodernizacyjnych , nie więcej niż 53 tyś. zł

Zakres wsparcia

Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym (w tym fotowoltaika)

Dodatkowe informacje

Tylko budynki nowopowstałe, 6 lat na odliczenie

Ulga podatkowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i stanowi część rządowego programu wspierającego poprawę jakości powietrza. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. określa rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które odliczymy od dochodu. W przypadku fotowoltaiki będą to koszty zakupu i montażu instalacji. Warto wiedzieć, że maksymalna kwota, którą możemy odliczyć to 53 tys. zł. i dotyczy wszystkich przedsięwzięć realizowanych w budynkach, w których podatnik jest właścicielem. Ulga przysługuje jednak każdemu podatnikowi osobno, więc jeśli np. małżonkowie są właścicielami nieruchomości to każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi. czyli łącznie 106 tys. zł.

Musimy również wiedzieć, że wydatki poniesione na instalację fotowoltaiczną w części, w której zostały sfinansowanie w formie dotacji do fotowoltaiki nie podlegają odliczeniu. W związku z tym jeśli nasze łączne wydatki na modernizację wyniosły 25 tys. zł, z czego 7 tys. zł pokryła dotacja “Czyste powietrze”, do odliczeń w ramach ulgi kwalifikuje się pozostałe 18 tys. zł.

Identycznie wygląda sprawa dofinansowania „Mój prąd”. Jeśli elektrownia słoneczna kosztowała nas 30 tys. zł, a inwestor uzyskał 6 tys. zł dofinansowania z tego programu, to od dochodu będzie mógł odliczyć pozostałe 24 tys. zł.

Czyste Powietrze

Dla kogo?

Właściciele domów jednorodzinnych, których roczne zarobki nie przekraczają kwoty 135 tys. zł.

Moc instalacji

Do 40 kWp

Forma wsparcia

Bezzwrotne dofinansowanie kosztów, spłata kapitału kredytu

Warunki wsparcia

Dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną - do 6 tys. zł.

Zakres wsparcia

Koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, wymiana źródła ciepła, termomodernizacja budynku

Dodatkowe informacje

Istniejące budynki, kwota zależna od rodzaje przedsięwzięcia

Rządowy program „Czyste Powietrze” ma na celu obniżenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe oraz poprawę ich efektywności energetycznej. Program finansuje m.in. wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe oraz pompy ciepła, termomodernizację budynków, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Na program „Czyste Powietrze” przeznaczono 103 mld złotych i zaplanowano jego zakończenie na 2029 r.

Kwota dofinansowania jest uzależniona od rodzaju przedsięwzięcia, a na samą instalację fotowoltaiczną można otrzymać wsparcie w kwocie maksymalnej 15 tys. złotych (nie więcej jednak niż 100% poniesionych kosztów). Istnieją dwie formy wsparcia programu: dotacja bezzwrotna oraz dotacja, która przeznaczona zostanie na częściową spłatę kapitału kredytu, który został zaciągnięty na założenie instalacji.

Nie jest możliwe skorzystanie z programu „Mój Prąd” jeśli skorzystaliśmy z programu „Czyste Powietrze” i odwrotnie.

Program można jednak łączyć z ulgą termomodernizacyjną oraz innymi dotacjami oferowanymi przez gminy.

Na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ można zapoznać się ze szczegółami programu oraz za pomocą kalkulatora wyliczyć przysługujące nam wsparcie. Poprzez stronę internetową można również złożyć wniosek.

Agroenergia

Dla kogo?

Osoby fizyczne i osoby prawne, które co najmniej rok prowadzą gospodarstwo rolne, którego wielkość nie przekracza 300 ha

Moc instalacji

10-40 kWp

Forma wsparcia

Bezzwrotna dotacja

Warunki wsparcia

Dla instalacji 10 – 30 kW – do 15 tys. zł, od 30 kW do 50 kW – do 25 tys. zł.

Zakres wsparcia

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, turbiny wiatrowej lub pompy ciepła

Dodatkowe informacje

Tylko nowopowstałe instalacje, można łączyć z ulgą termomodernizacyjną

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, które co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadziły gospodarstwo rolne i posiadają lub dzierżawią nieruchomości rolne oraz osoby prawne, które co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadziły działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Najważniejsze założenia programu Agroenergia:

  • Wnioski o dofinansowanie należy składać przed ruszeniem inwestycji i podpisaniem umowy.
  • Środki wypłacane są po zakończeniu inwestycji i mają charakter refundacji poniesionych kosztów.
  • Montowane urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem inwestycji.
  • Wsparcie dotyczy tylko nowopowstających instalacji, nie dotyczy modernizacji czy rozbudowy już istniejących.
  • Dotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.
  • Nie można łączyć z innymi programami rządowymi (Mój Prąd, Czyste Powietrze).
  • Należy użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od jej uruchomienia.

Ostatnia edycja programu zakończyła się 18 grudnia 2020 roku. .

Możesz liczyć na nasze wsparcie

Liczne rządowe, unijne i gminne programy dofinansowania, leasingi i pożyczki na preferencyjnych warunkach sprawiają, że inwestycja w fotowoltaikę może zwrócić się znacznie szybciej. Dzięki środkom, które możemy otrzymać z różnych form wsparcia, możemy znaczenie zredukować poniesione koszty. Bez względu na to czy potrzebujesz dofinansowania na dom jednorodzinny, firmę czy gospodarstwo rolne, pomożemy Ci w wyborze najlepszego rozwiązania.
 
Chcesz założyć instalację fotowoltaiczną, ale nie wiesz od czego zacząć ? Nie wiesz skąd możesz uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę ?
Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie pytania, dopasujemy najlepszą ofertę i wskażemy najbardziej optymalne rozwiązania!